Naša lokacija i njene prednosti

Naša lokacija i njene prednosti

U Vojvodini, zanatstvo ima dugu tradiciju. Prostrana ravnica na jugu Srema, pored reke Save ili na severozapadu Bačke, pored Dunava, bogata je šumama. Zastupljen je uglavnom hrast (Quercus robur), koji obezbeđuje visokokvalitetnu sirovinu. To znači da za proizvodnju koristitimo drvo i materijale na bazi drveta iz našeg geografskog regiona. Ove šume imaju FSC certifikat i njima upravlja JP Vojvodinašume.

Vekovima su naši preci koristili drvo kao glavni material u raznim konstrukcijama i nameštaju. Duga tradicija, ljubav prema ovom materijalu i radost u radu sa njim su, da tako kažemo, u našim genima. Znanje se prenosi s generacije na generaciju od čega naši zaposleni imaju velike koristi.

Istorija ovog regiona: Dunav je značio trgovina, ekonomski razvoj i zanatstvo

Istorijski gledano, Vojvodina je bila deo Habzburške monarhije – kasnije Austro-Ugarske do kraja Prvog svetskog rata. Posle je postala deo Srbije kao pokrajina, a time i Jugoslavije. U 18. veku, pod vlašću carice Marije Terezije, na ovom su se području nastanili i takozvani „podunavski Nemci“. Sa sobom su doneli mnogo znanja, poput zanatstva i tehnologije, i na taj način izvršili veliki uticaj na lokalno stanovništvo, zanatstvo i kulturu regiona. Kao rezultat toga, ekonomija je počela cvetati. Posle Drugog svetskog rata i sa komunizmom razvoj Vojvodine se usporio. Ali uticaj Nemaca iz prošlosti i znanje koje smo tada stekli ostaje veliki potencijal čak i posle pada Gvozdene zavese.

Vojvodina je uvek bila ekonomski motor za razvoj Srbije. Upravo zbog svojih plodnih ravnica, šuma, moćnih reka i sjajne kulture.

Hrastove šume uz Dunav i Savu

Uglavnom vlažna, peskovita, duboka i plodna tla karakteriše visok nivo podzemnih voda. Ona pružaju najprikladniju osnovu za hrastove šume (Quercus robur). Najbolji hrastovi uspevaju na nizinskim i malo povišenim terenima. Fluktuacije nivoa vode u rečnim dolinama i slivovima, poplave, formiranje močvara – to su svi uslovi koji na sasvim poseban način promovišu ravnomerni, celogodišnji rast drveta.

Kontinuirane šume hrasta lužnjaka čine veliki deo šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica, a u manjoj meri i novosadske i somborske šumske jedinice. Ovim područjem i dalje ka zapadu dominira slavonski hrast. Najznačajnijim količinama hrasta u ovim šumama upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“ sa centralom u Petrovaradinu.

Primeri duge tradicije zanatstva

Tradicionalno zanatstvo je verovatno najvažniji deo nematerijalne kulturne baštine u regionu. Izrađivani su svakodnevni predmeti kao što su stolice, stolovi, mesarske ploče, kašike itd. Pored toga, drvo je u prelepoj narodnoj arhitekturi korišćeno kao građevinski materijal, gradile su se skladišta, ali i prelepe drvene terase. Filigranski detalji izrađeni od drveta, divne rezbarije sa lokalnim simbolima bile su veoma česte u unutrašnjosti i spolja. Tradicionalni zanati i danas postoje: proizvodi poput drvenih stolova, drvenih stolica, kuhinje i radnih ploča samo su neki od primera.

Region Beograda i Novog Sada - rastuće industrijsko i ekonomsko središte

Beogradski region i Novi Sad – rastuće industrijsko i ekonomsko središte.
Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi sa naseljima koja sežu više od 7.000 godina. Danas je beogradski i novosadski region najvažnije ekonomsko središte Srbije sa industrijom koja se najbrže razvija, a samim tim i najprosperitetnijom regijom Srbije: jasan dokaz da ova država nudi veliki potencijal poslovnim partnerima u mnogim oblastima. Maturanti Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu uključuju dobro obučene inženjere. Ekonomija koja brzo raste, dobra infrastruktura i posebna stručnost i mlada, dobro obučena radna snaga odlični su kriterijumi za ulaganje za investitore.

Naša lokacija

Boreal se nalazi u selu Kraljevci pored Rume u Sremu tj. Vojvodini. Sa saobraćajne tačke gledišta to znači dobru lokaciju na autoputu E70 i na železničkom koridoru X Beograd – Zagreb. Naše preduzeće je udaljena 45 km od međunarodnog aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, a Novi Sad, glavni grad Vojvodine, udaljen je 45 km. Oba grada i aerodrom su povezana su dobrom infrastrukturom i lako dostupna.